پایگاه افسران جوان جنگ نرم

جایی برای محکم تر کردن بند های پوتینمان...

پایگاه افسران جوان جنگ نرم

جایی برای محکم تر کردن بند های پوتینمان...

پایگاه افسران جوان جنگ نرم

★پایگاه افسران جوان جنگ نرم★
جایی برای محکم تر کردن بند های پوتینمان...

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

سلام.

این جا هوا، هوای جنگ است.

جنگی که گاه با تیر و تفنگ و تانک و گاه با تایپ و فیلم و عکس پیش می رود.

جنگی که شیطان بزرگ سردار آن است و کار مدیریت را هرگز به شیاطین کوچک نمی سپارد.

جنگی که عده ای از ما در جبهه ی خودی، برای دشمن جاسوسی می کنند و عده ای دیگر نا امید شده و به دنبال مهاجرت به جبهه ی دشمن هستند.

در این بحبوحه ما میخواهیم سنگر را حفظ کنیم.

لبیک

«من یک ایستاده ام »

حسین دارستانی